Informujemy, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku przyznał dotacje na prace przy zabytkach w roku 2019.
Nasz klasztor złożył cztery wnioski o dotacje, cieszymy się, że zostały one pozytywnie rozpatrzone i otrzymały wysoką ocenę.

O każdym z wniosków pojawi się osobny post, na razie informujemy tylko, że wnioski dotyczą dotowania prac związanych z (1) budową rusztowania wsporczego w kościele, (2) badaniami architektonicznymi bryły kościoła, (3) renowacją obrazów Augusta Ranischa, (4) renowacją gotyckich drzwi do zakrystii.

Suma przyznanych środków to 101.500 zł.

Jak zwykle o postępach prac będziemy informować na klasztornym profilu FB.

Dotacje PWKZ w 2019 roku