W ramach prac związanych z ratowaniem zabytkowej Bazyliki pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku pod nadzorem archeologa wykonano sondaże, w celu sprawdzenia stanu fundamentów budynku. Dzięki wykonanym odkrywkom stwierdzono, że ściany kościoła posadowione są na kamiennych ławach fundamentowych, wykonanych w wąskim wykopie. Pod fundamentami nie występują pale drewniane a ławy kamienne spoczywają bezpośrednio na gruncie rodzimym.

Wszystkie prace prowadzone są pod stałym nadzorem zespołu specjalistów.

W wykopie wykonanym przy ścianie południowej nie natrafiono na pochówki, stwierdzono jedynie obecność kości ludzkich ułożonych na wtórnym złożu w obrębie warstw zalegających poniżej posadzki.

W wykopie wykonanym przy jednym z filarów stwierdzono obecność pochówków, w znacznej części naruszonych. W trakcie prac pozyskano z warstwy inhumacyjnej nieliczne przedmioty zabytkowe – między innymi drobne dewocjonalia i fragmenty obuwia.

W ciągu kilku tygodni planowane jest zakończenie uzupełniających badań i pomiarów rekomendowanych przez Główną Komisję Konserwatorską.

Klasztor Dominikanów w Gdańsku
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

fot. Maciej Kosycarz / www.kfp.pl