Siostry i Bracia!

Jesteśmy w ostatnich tygodniach świadkami ujawniania wielkiego zła, które wydarzyło się – a może dalej się wydarza – w naszej wspólnocie, w Kościele Katolickim.

Ufamy, że władze, zarówno duchowne, jak i świeckie, każda w zakresie swoich kompetencji, czynią wszystko, by sprawcy wykorzystywania seksualnego nieletnich nie uniknęli konsekwencji, a ofiary znalazły zrozumienie, pomoc i wsparcie. Oczekujemy, że przede wszystkim w ludzkich sercach, a w ślad za tym – w strukturach i w odpowiednich procedurach dokonają się przemiany, które jeśli nie wykluczą, to przynajmniej znacznie ograniczą możliwość podobnych nadużyć w przyszłości, a gdyby te jednak miały miejsce – zapewnią skuteczną obronę i pomoc ofiarom i uniemożliwią bezkarność sprawców.

Jako ludzie wierzący nie możemy jednak poprzestać jedynie na nadziejach i oczekiwaniach. To zło zrodziło się w naszym Kościele, a jego sprawcami i jego ofiarami były nasze siostry i nasi bracia. Jako wspólnota jesteśmy za to współodpowiedzialni!

Rada Prowincjalna Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego, wspólnoty, która przez wieki była nazywana Zakonem Świętego Dominika od Pokuty, wzywa do podjęcia aktów ekspiacji i zadośćuczynienia. Zgodnie z tradycją Kościoła aktami tymi są: post, modlitwa i jałmużna.

Podejmując pokutę, pragniemy zadośćuczynić Bogu i ludziom za grzechy popełnione w Kościele i błagać o przywrócenie jedności z Nim, przez grzechy te naruszonej. Ponadto chcemy, by podjęty post był wyrazem naszej solidarności z pokrzywdzonymi.

Przez modlitwę będziemy prosić Pana o łaskę uzdrowienia pamięci dla pokrzywdzonych i szczerą skruchę dla sprawców.

Przez jałmużnę będziemy mieli okazję wesprzeć najbardziej potrzebujących i dzieła prowadzone z myślą o nich i dla nich.

Wszystkich świeckich dominikanów wzywamy przeto, na czas do końca obecnego roku liturgicznego, tj. do soboty przed pierwszą niedzielą Adwentu (do 30 listopada 2019 r.):

  • do podjęcia przez tych, którym zdrowie i wiek na to pozwolą, w każdy piątek postu ścisłego w formie przypisanej dla Wielkiego Piątku, a w każdy pierwszy piątek miesiąca – do postu o chlebie i wodzie,
  • do codziennej modlitwy litanią dominikańską,
  • do przeznaczenia określonej przez siebie kwoty na regularne wsparcie powołanego i kierowanego przez ks. Adama Żaka Centrum Ochrony Dziecka. Kwotę tą można przekazać za pośrednictwem konta bankowego Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (numer rachunku 91 1600 1374 1849 2174 0000 0001), podając jako tytuł przelewu COD.

Apelujemy do osób związanych z dominikańskimi duszpasterstwami i innymi wspólnotami, które są związane z naszymi klasztorami, a także do korzystających z posługi duszpasterskiej dominikanów, o włączenie się w ten nurt pokutny.

Wreszcie zapraszamy do udziału także wszystkich polskich katolików i wszystkich w ogóle ludzi dobrej woli.

Jako uczniowie Jezusa Chrystusa wierzymy, że najbardziej skutecznym sposobem przeciwstawienia się złu jest szerzenie dobra.

Rada Prowincjalna
Milanówek, 14 czerwca 2019 r.

 

Zródło:

Wezwanie do pokuty