Wszystkich zainteresowanych teologią ikony oraz warsztatem ikonograficznym zapraszamy do działającej przy naszym klasztorze Pracowni Ikon. W tym roku planujemy powstanie dwóch grup, pierwsze rozpoczynającej naukę tradycyjnych technik od podstaw oraz drugą, która będzie kontynuacją pisania ikon. Nabór do grup prowadzony jest raz w roku.

Pierwszą grupę będzie prowadziła p. Karolina Dąbrowska. Zajęcia odbywać się będą co tydzień w sobotę od godziny 9.00 do 12.00.

Celem zajęć jest poznanie, zrozumienie, opanowanie i późniejsze doskonalenie warsztatu ikonograficznego tak, aby każdy z uczestników stał się samodzielnym twórcą. Nauka warsztatu ikonopisarza jest rozpisana na dwa lata w taki sposób, aby wprowadzał krok po kroku w piękną i wymagająca sztukę ikony. Podczas pracy nie kalkujemy, ale uczymy się samodzielnie malować. Program zajęć w pierwszym roku to:

  1. malowanie tradycyjną techniką tempery
  2. praca z kolorem i linią
  3. nauka rysunku ikonograficznego – roślinność, architektura, woda, ornamenty, szaty, stopy, dłonie, twarze, brody itd.
  4. w dalszym toku tworzenie ikon
  5. wykłady z historii i teologii ikony
  6. dla chętnych nauka rysunku akademickiego

Dla obu grup prowadzone będą także wykłady z zakresu teologii, dni skupienia (medytacje).

Koszt kursu to 1.800 zł za rok (płatne w 3 ratach) plus koszt własnych materiałów (tj. sklejki, papier czerpany, taśmę i pędzle)

Zapisy: [email protected]

Karolina Dąbrowska – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Maluje ikony od 2008 roku. Przez pięć lat pobierała nauki w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Twórców Sztuki „Ecclesia” w Krakowie. Uczyła się również u ikonografów prawosławnego i greckiego. Ukończyła czteroletnią szkołę ikonograficzną Atelier św. Eliasza w Warszawie, której uwieńczeniem jest błogosławieństwo księdza biskupa Michała Janochy na drogę artysty sakralnego.

Grupa kontynuująca pisanie ikon będzie prowadzona przez Annę Marjak-Wiśniewską oraz Elżbietę Długosz. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu w wybrane soboty (popołudniu).

Uczestnicy będą doskonalili rysunek ikonograficzny i techniki malarskie, będą także projektowali i tworzyli wybrane ikony jednopostaciowe lub dwupostaciowe. Zwieńczeniem warsztatów jest własnoręcznie namalowana ikona.

Koszt kursu to 800 zł za semestr. Obejmuje wszelkie materiały potrzebne do wykonania ikony. Zapisy: [email protected]

Anna Marjak-Wiśniewska – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Nauczycielka plastyki. Malowania ikon uczyła się u sióstr ze zgromadzenia greckokatolickiego na Słowacji (2005 roku), warsztat doskonaliła przy parafii prawosławnej w Gdańsku. W 2015 roku założyła Pracownię Ikon przy klasztorze dominikanów w Gdańsku. Prowadziła warsztaty ikonograficzne w całej Polsce.

Elżbieta Długosz – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z historii sztuki, studentka Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w zakresie edukacji artystycznej. Ikoną zajmuje się od ponad dziesięciu lat, kiedy to kończyła kurs pisania ikon pod okien o. Jacka Wróbla SJ. Prowadziła warsztaty pisania ikon przy klasztorze lubelskich dominikanów.

Zapisy trwają do 8 września.

fot min. James Coleman/unsplash.com