1. Zapraszamy na spotkanie Dominikańskiej Szkoły Wiary, którą poprowadzi o. dr Michał Mrozek OP, wicedyrektor Instytutu Tomistycznego. Dwa wykłady pt. „Jak się zmieniać, czyli św. Tomasz o cnotach” odbędą się 4 i 5 października o godzinie 19.45 w Czarnej Sali na parterze domu duszpasterskiego.
2. W sobotę, 5 października, po mszy św. o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie Bractwa Różańcowego.
3. 7, 8 i 9 października na mszach świętych o godzinie 12.00 odbędą się rekolekcje dla Bractwa Różańcowego i osób zainteresowanych dołączeniem do tej wspólnoty. Rekolekcje wygłosi o. Michał Osek.
4. Dziś o. Michał Osek, a jutro o. Hieronim Kaczmarek obchodzą swoje imieniny, prosimy o modlitwę za naszych współbraci.