1. Zapraszamy na spotkanie z o. Włodzimierzem Zatorskim benedyktynem z Tyńca pt. „Dar wolności a tajemnica nieprawości”, spotkanie które odbędzie się Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Lęborskiej 18 września, w środę, o godzinie 17.30.

2. W poniedziałek, 23 września, gośćmi Salonu Młodopolskiego będą arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki oraz Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”. Spotkanie pt. „Jak być aktywnym katolikiem, gdy Kościół jest w kryzysie?” odbędzie się w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie o godzinie 18.00.

3. Przypominamy o możliwości zapisów dzieci do I Komunii świętej, młodzieży na kurs przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania i narzeczonych na Kurs Przedmałżeński oraz Wieczorny dla Zakochanych. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej.

4. Do końca września trwają zapisy do katechumenatu. Osoby dorosłe pragnące przyjść chrzest, bierzmowanie i Eucharystię mogą zgłaszać się do o. Pawła Koniarka.

5. Dziękujemy za ofiary złożone podczas zeszłotygodniowej kwesty, otrzymaliśmy 9.622 zł, 10 gr i 50 euro.

6. W zeszłym tygodniu, w Warszawie, odbyło się drugie posiedzenie Głównej Komisji Konserwatorskiej, które w całości poświęcone było naszemu kościołowi. Omówione zostały wszystkie kwestie techniczno-konserwatorskie związane ze stanem kościoła. Główną osią poruszanych zagadnień była analiza warunków gruntowo-wodnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku bazyliki i wpływu zmiany tych warunków na bezpieczeństwo konstrukcji.

W tym momencie najważniejszym zagadnieniem jest stabilizacja zarysowanych sklepień oraz fundamentów dwóch filarów nawy południowej, kontynuowanie badań i pomiarów diagnostycznych oraz budowa specjalistycznego systemu monitorowania stanu budynku.

Obecny stan wiedzy o naszym kościele pozwala z całą odpowiedzialnością na bezpieczne dla zabytku podparcie spękanych sklepień w nawie południowej. Po ich podparciu opracowany zostanie projekt naprawy. Te prace rozpoczną się w ciągu najbliższych tygodni.

Główna Komisja Konserwatorska rozszerzyła także współpracę z naszym klasztorem, delegując czterech swoich członków, jako ekspertów wypracowujących z zespołem powołanym przez klasztor ostateczną tezę dotyczącą przyczyn osiadania. Eksperci Głównej Komisji Konserwatorskiej będą uczestniczyć w regularnych spotkaniach naszego zespołu w Gdańsku.

7. 21 września 2019 w kościele pw. Świętej Katarzyny w Gdańsku o godzinie 19.15, odbędzie się ekumeniczny koncert dwóch chórów: pierwszy z nich to norweski chór męski, drugi to gdański chór InContro. Celem, który połączył międzynarodowe grupy śpiewaków jest zbiórka pieniędzy na prace remontowe w naszym kościele. Wstęp wolny, po koncercie będzie prowadzona kwesta.