Zakon Dominikański cieszy się nowym Świętym. Wczoraj w Portugalii świętowano kanonizację św. Bartłomieja od Męczenników.

Bartolomeu Fernandes dos Mártires urodził się 3 maja 1514 w Lizbonie, zmarł 16 lipca 1590 w Viana do Castelo, portugalski dominikanin, biskup i arcybiskup Bragi, filozof i teolog

Ochrzczony został w parafialnym kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny od Męczenników. W 1528 roku wstąpił do zakonu dominikanów i 20 listopada 1529 złożył śluby zakonne. Po ukończeniu studiów (1538) zaczął wykładać w Kolegium św. Dominika w Lizbonie, a od 1540 przez kilkanaście lat wykładał teologię w Batalha. Następnie został wychowawcą królewskim na dworze w Évora, a później przeorem jednego z klasztorów w Lizbonie (1557-1558). W 1558 został mianowany arcybiskupem Bragi. Święcenia biskupie otrzymał w kościele św. Dominika w Lizbonie 3 września 1559 roku wziął udział w soborze trydenckim (1545-1563). Z jego rad korzystali papież Pius IV i kardynał Karol Boromeusz. Zwołał lokalne synody w 1564 i 1567 roku, aby wprowadzać w życie postanowienia soboru z Trydencie. Rozpoczął budowę seminarium w Campo da Vinha (Braga).

Nadzorował wydanie w języku portugalskim katechizmów, dekretów soboru trydenckiego i innych publikacji. Jest autorem 32. dzieł m.in. Stimulus Pastorum oraz wielu innych prac, z których nie wszystkie zachowały się do naszych czasów.

W 1582 roku zrezygnował z urzędu arcybiskupa i przeniósł się do klasztoru Świętego Krzyża w Viana do Castelo. Zmarł tam, mając 76 lat w opinii świętości.

Papież Grzegorz XVI ogłosił go czcigodnym 23 marca 1845 roku. Beatyfikował go papież Jan Paweł II w dniu 4 listopada 2001 roku.

5 lipca 2019 roku papież Franciszek zatwierdził opinię wyrażoną przez kardynałów i dokonał kanonizacji równoważnej portugalskiego dominikanina.

Z okazji kanonizacji generał naszego Zakonu wystosował list:

Do prowincjałów i wiceprowincjałów Zakonu Kaznodziejskiego
i do wszystkich członków Rodziny Dominikańskiej

Drodzy Bracia i Siostry!

Z wielką wdzięcznością wobec Boga, Dawcy wszelkiego dobra, pragnę zapowiedzieć zbliżającą się kanonizację równoważną naszego współbrata, Bartłomieja od Męczenników, która nastąpi 10 listopada 2019 r. w Bradze (Portugalia). Biuro postulatora generalnego naszego Zakonu, którym sprawnie kieruje br. Gianni Festa OP, prowadzi kilka spraw właściwych dla naszego Zakonu lub nam powierzonych. Niektóre z nich zbliżają się do końca, inne są w trakcie zbierania materiałów, pozostałe znajdują się dopiero w fazie początkowej. Finał jednej z tych spraw nastąpił w trakcie celebrowania Kapituły Generalnej w Biên Hòa (odbywającej się w dniach 7 lipca – 4 sierpnia 2019 r.). Tym samym nasz Zakon został obdarowany nowym oficjalnie uznanym świętym, Bartłomiejem od Męczenników (1514-1590), naszym bratem z Prowincji Portugalii, arcybiskupem Bragi, znanym jako „święty biskup Soboru Trydenckiego”. Ta święta postać, być może słabo znana poza Półwyspem Iberyjskim, zasługuje na naszą uwagę nie tylko dlatego, że to kolejny brat, który dołączy do grona naszych świętych i błogosławionych, i nie tylko z tego powodu, że naród portugalski i nasza portugalska prowincja będą mieli kolejnego obywatela i syna, który został wyniesiony do chwały ołtarzy, ale przede wszystkim dlatego, że kanonizacja Bartłomieja staje się dla nas wszystkich ponownym potwierdzeniem, że życie dominikańskie, w całej swojej pełni i bogactwie, jest rzeczywiście drogą do świętości.
Proszę więc prowincjałów i przełożonych Rodziny Dominikańskiej o rozpowszechnienie niniejszego listu – wraz z dołączoną krótką biografią naszego nowego świętego – wśród wszystkich wspólnot, szczególnie zaś w domach formacji. Zachęcam do łączności modlitewnej z nami w dniu 10 listopada, kiedy to w Bradze, podczas Eucharystii sprawowanej przez kard. Angelo Becciu, prefekta Kongregacji
ds. Świętych, odbędzie się oficjalne wpisanie brata Bartłomieja do katalogu Świętych.
Niech święty Bartłomiej od Męczenników wstawia się przed Panem za całą Rodziną Dominikańską!

br. Gerard Francisco Timoner III OP
generał Zakonu