1. Zapraszamy na spotkanie z s. Małgorzatą Borkowską, mniszką żarnowiecką, autorką wielu książek, publicystką, spotkanie będzie dotyczyło nowej książki wydanej przez s. Małgorzatę, a jednocześnie będzie świętowaniem jej 80. urodzin w Gdańsku. Spotkanie odbędzie się 9 listopada w sobotę w sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego przy ul. Mariackiej 25/26 o godzinie 17.00.

2. Można już zamawiać intencje mszalna na kolejne półrocze. Przypominamy, że w każdą niedzielę intencje przyjmujemy w zakrystiach kościół, gdzie odprawiamy msze św., a w dni powszednie obok tymczasowej kaplicy w domu duszpasterskim.

3. W dniu dzisiejszym kalendarz liturgiczny przypomina postać Marcina de Porres, dominikańskiego świętego z Ameryki Południowej, opiekuna ubogich. W naszym Zakonie św. Marcin de Porres jest patronem braci zakonnych, a więc w naszym klasztorze br. Krzysztofa Włodarczyka, ekonoma klasztoru. Polecamy br. Krzysztofa i jego posługę Waszej modlitwie.

4. Z zeszłotygodniowej akcji duszpasterstwa „Katamaran” młodzież zebrała jałmużnę dla ubogich rodzin, którymi opiekuje się klasztor. Zebrano 6.980 zł i 40 euro. Dziękujemy za każdą ofiarę w imieniu naszych ubogich.

5. W środę minął rok od zamknięcia naszego kościoła. Jednego z najważniejszych zabytków Gdańska i miejsca, gdzie tak wielu ludzi czuje się jak w domu.
Po roku niezwykle intensywnej pracy problem konstrukcji kościoła w dużej mierze jest już rozpoznany, mamy świadomość jak złożone jest zadanie ustabilizowania konstrukcji.

W tym momencie w kościele trwa montaż rusztowania wsporczego, które pozwoli na przeprowadzenie ekspertyzy sklepień i przystąpienie do ich naprawy.

W środę, na Politechnice Gdańskiej, odbyła się konferencja ekspertów dotycząca podjętych już działań w kościele oraz tych zadań, które są przed nami. W spotkaniu wzięli udział naukowcy z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, a także Pani Prezydent Miasta Gdańska, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Miejski Konserwator Zabytków, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, radni Miasta Gdańska, wicesyndyk naszej Prowincji, a także cały zespół pracujący przy klasztorze.

Jeśli finansowanie prac w Mikołaju będzie płynne i nie wystąpią dodatkowe trudności związane z pracą przy zabytku, przypuszczamy, że częściowe otwarcie kościoła (tylko w niedziele i tylko nawa północna lub tylko nawa północna i nawa główna) mogłoby nastąpić w pierwszej połowie przyszłego roku, jednak nie wcześniej niż w marcu.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomimo trudów związanych z brakiem własnego kościoła trwają z nami na modlitwie podczas mszy św. niedzielnych i w dni powszednie w tymczasowej kaplicy. Dziękujemy dobrodziejom, którzy przez ostatni rok wspierali prowadzone prace i opiekowali się gdańskimi dominikanami. Serdecznie podziękowania składamy także naszym Współpracownikom, którzy swoim doświadczeniem i ekspercką wiedzą towarzyszą nam w tym bardzo trudnym czasie.

6. W przyszłym tygodniu, jak w każdą drugą niedzielę miesiąca odbędzie się kwesta na prowadzone w kościele prace.