1. Spotkanie autorskie poświęcone najnowszej książce o. Ludwika Wiśniewskiego odbędzie się jutro, 9 grudnia, o godz. 19.00 w Europejskim Centrum Solidarności.

2. W czwartek, 12 grudnia, o godzinie 18.00 na Politechnice Gdańskiej odbędzie się spotkanie z Janem Melą i jego mamą Urszulą Melą, spotkanie pt. „Dobrze jest mieć wsparcie” zorganizowało Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie „Górka” oraz Politechnika Gdańska. Zapraszamy do uczestnictwa.

3. Także 12 grudnia o godzinie 17.00 w Gdańskiej Bibliotece PAN odbędzie się wykład prof. Elżbiety Mikiciuk pt. „Chrystus Dostojewskiego”. Polecamy uwadze wykłady Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego.

3. W piątek zapraszamy na „Szkołę Modlitwy”, adoracja w kaplicy św. Jacka rozpocznie się o godzinie 19.45, wprowadzeniem do modlitwy będzie krótka konferencja oraz przekazanie symbolu wiary katechumenom.

4. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy adwentowe rekolekcje biblijne, które poprowadzi o. Grzegorz Kuraś, dominikanin z Poznania.

5. W przyszłym tygodniu po mszach św. będzie można nabyć nowy numer miesięcznika „W drodze” oraz świąteczne kartki naszego klasztoru.

6. Informujemy, że sklepienia nawy południowej naszego kościoła zostały podparte drewnianą konstrukcją. Oznacza to dla nas dwie bardzo ważne rzeczy: gotyckie sklepienie zostało zabezpieczone przed wystąpieniem katastrofy budowlanej, jednocześnie możemy rozpocząć ekspertyzę konstrukcji sklepień, a na podstawie jej wytycznych przystąpić do naprawy uszkodzonych elementów. Rusztowanie podtrzymujące sklepienie ustawione jest w czterech z sześciu przęseł nawy południowej. Zadanie to zostało realizowanie dzięki dotacji otrzymanych od Samorządu Województwa Pomorskiego, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dzięki środkom własnym klasztoru, które pochodzą z przekazanych nam datków.

7. Dziś bracia kwestują na rzecz prowadzonych prac w kościele. Bardzo dziękujemy za każde wsparcie, dzięki Państwa ofiarności możemy płynnie prowadzić niezbędne prace w Mikołaju.