Dziś w Mukaczewie na Ukrainie odbędą się świecenia biskupie naszego współbrata o. Mikołaja Łuczoka. Papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji mukaczewskiej, ze stolicą tytularną Giru Marcelli.

Ojciec Mikołaj wstąpił do zakonu dominikanów w 1994 roku. Pierwszą profesję złożył w zakonie 29 sierpnia 1995, śluby wieczyste 30 kwietnia 2000, a święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 2003 z rąk Antala Majneka, biskupa diecezjalnego mukaczewskiego. Studiował na Kolegium Filozoficzno – Teologicznym Dominikanów w Warszawie i Krakowie. Pracował jako duszpasterz w Jałcie, Petersburgu, Czortkowie, Lwowie i Chmielnickim. W 2018 został mianowany przełożonym klasztoru we Lwowie, a także delegatem Wikariatu Ukrainy na Kapitułę Generalną Zakonu Kaznodziejskiego.

Prosimy o modlitwę za biskupa Mikołaja i wiernych diecezji mukaczewskiej.