Film jest podziękowaniem dla wszystkich naszych Wolontariuszy i Dobroczyńców, dzięki którym odbyła się kolejna Wigilia dla pond 650 ubogich i potrzebujących.