W sercach świadków nauczania Chrystusa mogło powstać podejrzenie, że Mesjasz zniesie najtrudniejsze do przyjęcia przykazania. Być może często słuchali komentarzy i przypowieści Jezusa z nadzieją, że za chwilę Jezus pójdzie o krok dalej i zmieni prawo Boże, tak żeby łatwiej uspokoić swoje sumienie. Tymczasem Ewangelia uświadamia, że tylko miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa (por. Rz 13,10). Spójrzmy dziś inaczej na Boże przykazania, nie w ciasnej perspektywie nakazów i zakazów, ale jako drogowskazy dane z miłością i troską przez Boga, jako obietnice życia w pełni, za którą tęskni serce.

ojcowie dominikanie z Gdańska