Abraham, Dawid i Józef, który jako mąż Maryi niesie w sobie wszystkie ojcowskie obrazy starotestamentalne. Józef, tak jak patriarchowie potrafi pokonać swą niepewność i lęk, wyjść poza granicę ludzkich kalkulacji, tylko dzięki wierze. Jeśli stracę pewność, że Bóg jest mi bardziej wierny niż ja Jemu, to właśnie zaczynam pielgrzymkę w stronę sanktuarium lęku. Jeśli nie pamiętam, że On mnie szuka bardziej niż ja Jego, to już zaczynam zamianę ról, tak jakby Bóg potrzebował czegoś ode mnie – a jest zupełnie na odwrót.

ojcowie dominikanie z Gdańska