Jakie jest najważniejsze przykazanie? Odpowiemy bez zastanowienia: miłości! Najpierw Boga, a potem bliźniego jak siebie samego. To prawda, tylko że przykazanie miłości nie zaczyna się od „kochaj”, ale od „słuchaj”. Bo początkiem i warunkiem każdej dojrzałej relacji, a potem jej rozwoju, jest słuchanie czyli poznawanie drugiego. Bez poznawania będę budował relację nie z osobą, ale ze swoimi wyobrażeniami na jej temat. Bez słuchania będę kochał lub odrzucał nie Boga, ale swoje wyobrażenia o Nim; nie siebie, ale moje wyobrażenia o sobie; nie bliźniego, ale swoje wyobrażenia o nim. Bóg daje mi się poznawać w swoim Słowie i w Kościele, który Słowo wyjaśnia. A w świetle Jego Słowa mogę też coraz lepiej poznawać siebie i bliźniego. Pierwsze jest „słuchaj”. A potem, jak usłyszysz, „będziesz miłował”.
ojcowie dominikanie z Gdańska