1. Dzięki gościnności Nadbałtyckiego Centrum Kultury i Duszpasterstwa Środowisk Twórczych wracamy ze mszą św. o godzinie 9.30 do kościoła św. Jana. Plan mszy niedzielnych od tej niedzieli wyglądać będzie następująco:

8.00 – Kaplica Królewska – limit 14 osób

9.30 – kościół św. Jana – limit 50 osób

11.30 – Kaplica Królewska – limit 14 osób

16.00 – kościół św. Katarzyny – limit 100 osób

19.30 – kościół św. Katarzyny – limit 100 osób

21.00 – kościół św. Katarzyny – limit 100 osób

Transmisja mszy św. od następnej niedzieli będzie prowadzona tylko ze mszy św. o godzinie 19.30 na klasztornym kanale YouTobe.

2. Kolejny krok zmierzający do zwiększenia dostępności mszy św. planujemy wykonać wraz z otwarciem w kraju restauracji i innych lokali usługowych, z naszą decyzją czekamy na postanowienia Ministerstwa Zdrowia.

3. Przypominamy, że wieczorne msze św. odprawiamy o godzinie 19.30 w kościele św. Katarzyny, gdzie limit wynosi 100 uczestników, zwykle we mszy św. wieczornej uczestniczy 25 osób.

4. W związku ze stanem epidemii nie będziemy w zwyczajny sposób zbierać tacy. Uprzejmie prosimy o pozostawienie ofiary w koszyku. Bardzo dziękujemy za każde wsparcie, które pozwala nam na utrzymanie klasztoru.

5. W ubiegłą sobotę do I Komunii św. miały przystąpić dzieci z Niepublicznej Szkoły w Kowalach, a w następną niedzielę dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 50. Uroczystości zostały przeniesione na wrzesień i na październik. Prosimy o modlitwę za osoby oczekujące na przyjęcie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, także za katechumenów.

6. Pomimo epidemii pracujemy nad wszystkim zadaniami, które przybliżają nas do ponownego częściowego otwarcia bazyliki.

W ostatnich dniach zakończyliśmy długotrwały projekt wykonania szczegółowej inwentaryzacji budowlanej całej bryły kościoła.

Gdy tylko będzie to możliwe naukowcy z jednego z instytutów badawczych z Warszawy wykonają ostatnie pomiary gruntu pod kościołem.
Datę otwarcia kościoła będziemy w stanie określić po otrzymaniu decyzji o dotacjach na bieżący rok z Urzędu Miejskiego i od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7. Jak w każdą II niedzielę miesiąca dziś powinna obyć się kwesta na prace w naszym kościele. Ze względów bezpieczeństwa nie będziemy jednak kwestować. Bardzo prosimy o przelew na konto bankowe klasztoru – numer konta znajduje się na naszej stronie internetowej. Dziękujemy wszystkim Dobrodziejom.