W roku 2019 dzięki dotacji Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadzono prace konserwatorskie przy obrazie z naszego kościoła z kolekcji obrazów w rokokowych ramach. Zapraszamy do zapoznania się efektami prac.

Prace zaowocowały nie tylko przywróceniem wartości historycznych i estetycznych, ale także zmianą tytułu obrazu. Do tej pory dokumentacja, także przedwojenna, identyfikowała obraz jako „Wskrzeszenie Piotrowina”. Dopiero po dokładnym obejrzeniu kompozycji stwierdzono brak kluczowej dla legendy postaci, czyli świętego biskupa Stanisław ze Szczepanowa. Dotychczasowe poszukiwania każą twierdzić, że obraz przedstawia rzadko występującą w sztuce starotestamentalną scenę wskrzeszenia w grobie Elizeusza.

Druga Księga Królewska 13, 20n
„Elizeusz umarł i pochowano go. Oddziały zaś Moabitów wpadały do kraju każdego roku. Zdarzyło się, że grzebiący człowieka ujrzeli jeden oddział [nieprzyjacielski]. Wrzucili więc tego człowieka do grobu Elizeusza i oddalili się. Człowiek ten dotknął kości Elizeusza, ożył i stanął na nogi”.

Ustalono także, że obraz „Wskrzeszenie w grobie Elizeusza” został umieszczony w rokokowej ranie wtórnie, oryginalnie obraz posiadał ośmioboczną ramę.