W roku 2019 zrealizowano prace konserwatorskie przy wschodniej ścianie prezbiterium naszego kościoła (od ul. Lawendowej). Zadanie było dotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakres zadania obejmował prace konserwatorskie przy elewacji wraz z niezbędnymi pracami murarskimi ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa świątyni.

Współcześnie nie prowadzono profesjonalnych prac konserwatorskich przy elewacji kościoła, a zatem wykonane prace stanowią pierwszy etap starań mających na celu zabezpieczenie zabytkowej substancji i przywrócenie gotyckiej bryle walorów historycznych i estetycznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z postępów prac oraz zajrzenia do galerii profesjonalnych zdjęć KOSYCARZ FOTO PRESS / KFP (link).

Dziękujemy za merytoryczną współpracę urzędnikom Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dotowanie zadania.

Dziękujemy także za cierpliwość naszym Sąsiadom z ul. Lawendowej i z Hala Targowa Gdańsk za cierpliwość w znoszeniu niedogodności remontowych.