1. Wczoraj w klasztorze krakowskim sześciu dominikanów przyjęło święcenia diakonatu, a w najbliższą sobotę czterech innych braci przyjmie sakrament święceń prezbiteratu. Prosimy o modlitwę za naszych braci, którzy rozpoczynają w nowy sposób swoją służbę w Kościele oraz szczególny sposób głoszenia Ewangelii.

2. Msze święte w dni powszednie odprawiamy o godzinie 12.00 i 19.30 w kościele św. Katarzyny. O godzinie 11.30 nabożeństwo majowe także w kościele św. Katarzyny.

3. Na Placu Dominikańskim, na terenie należącym do Hali Targowej, tuż obok muru klasztoru ustawiona została lodówka przeznaczona na produkty spożywcze dla bezdomnych. W porozumieniu z Sanepidem i dzięki wsparciu Hali Targowej oraz firmy Coca-Cola bezdomni w ciągu dnia będą mogli przez okres epidemii pobierać żywność z lodówki. Oficjalna inauguracja funkcjonowania lodówki food-sharingowej z przedstawicielami Duszpasterstwa Akademickiego „Górka” odbędzie się po wykonaniu wszystkich prac wykończeniowych, jednak już teraz można składać produkty do lodówki oraz informować potrzebujących o tej inicjatywie.

4. Ojcowie Karmelici obchodzą rok jubileuszowy 800-lecia męczeńskiej śmierci św. Anioła z Sycylii, jednego z pierwszych karmelitów, dzięki któremu papież zatwierdził Zakon Karmelitański, z tej racji Stolica Apostolska udzieliła wszystkim, którzy w tym roku będą uczestniczyli we mszach św. w karmelitańskich kościołach możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.