1. Serdecznie zapraszamy na mszę św., którą będziemy odprawiać w poniedziałek (29 czerwca) w kościele św. Katarzyny o godzinie 19.30.Podczas liturgii będziemy modlić się za ojca Przemysława, który przez 19 lat posługiwał w naszym klasztorze, a teraz wyjeżdża do klasztoru w Poznaniu, jednocześnie przywitamy ojca Aleksandra, który rozpoczyna posługę w naszym klasztorze.Będziemy modlić się także za ojców Piotra i Pawła, którzy tego dnia obchodzą swoje imieniny. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

2. W związku z uroczystością w poniedziałek nie odbędzie się wieczorny dyżur spowiedzi w Czarnej Sali.

3. Informujemy, że naszemu Klasztorowi przyznano cztery dotacje na prace konserwatorskie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Łączna kwota dotacji to 106.964 zł. Dzięki dotacjom będziemy mogli m.in. rozpocząć konserwację papieskiego umbraculum oraz wykonać specjalistyczne badania gotyckiej polichromii w prezbiterium kościoła. O postępach prac informujemy na stronie internetowej klasztoru oraz a profilu FB (https://www.facebook.com/Dominikanie.Gdansk/).