1.     Informujemy, że w sierpniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko we wtorki od godziny 16.00 do 18.00.

2.     Od soboty 8 sierpnia wszystkie msze św. w dni powszednie oraz w niedziele będą odprawiane w naszym kościele. Także godziny mszy św. zostaną przywrócone: w dni powszednie msze św. będziemy odprawiać o godzinie 8.00, 12.00 i 19.00. Niedzielne msze św. rozpoczynać się będą o godzinie 8.00, 10.00, 11.30, 16.00, 19.00 i 21.00.

3. W związku z częściowym otwarciem kościoła św. Mikołaja zaplanowaliśmy następujące wydarzenia:

– 8 sierpnia (sobota) o godzinie 10.30 uroczyste otwarcie drzwi kościoła św. Mikołaja. Serdecznie zapraszamy najstarszych parafian, aby jako pierwsi weszli do świątyni. Następnie we wnętrzu kościoła nastąpi podziękowanie zaangażowanym w prace w kościele i wszystkim dobrodziejom.

O godzinie 11.30 różaniec, a o 12.00 uroczysta msza św. w uroczystość Świętego Ojca Dominika,

– 9 sierpnia (niedziela) o godzinie 11.30 uroczysta msza św. z okazji ponownego otwarcia kościoła,

– 5 września (sobota), o godzinie 12.00 ponowny pochówek mieszczan i dobrodziejów klasztoru, a o godzinie 17.00 koncert „Kaszubskie Te Deum”,

– od 4 do 10 października odbędą się w naszej parafii Misje Święte, które poprowadzi o. Cyprian Klahs.