Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 rokiem Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego OP (1902-1995). Polecamy artykuł o. Mariusza Tabaczka OP o tym wybitnym filozofie:

https://www.academia.edu/44168853/Z_okazji_roku_J%C3%B3zefa_Innocentego_Marii_Boche%C5%84skiego?email_work_card=view-paper