1. Z uwagi na limit wiernych przebywających w kościele w tym roku, 24 grudnia, odprawimy trzy „Pasterki” – o godzinie 20:00, 22:00 i 24:00. Na godzinę 20:00 zapraszamy szczególnie starszych Parafian.

2. Prosimy, aby nie odkładać na ostatnią chwilę spowiedzi przedświątecznej. W rozpoczynającym się tygodniu spowiadać będziemy przed roratami o godzinie 6:15, przed mszą św. konwentualną o 11:30 oraz od 17:30 do 19:30.

3. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory włączyli się w przygotowanie Wigilii dla osób ubogich i w kryzysie bezdomności. W tym roku Wigilia nie odbędzie się stacjonarnie, wolontariusze będą dostarczać ubogim świąteczne paczki i posiłki do miejsc gdzie przebywania. Dziś po każdej mszy św. przy wyjściu z kościoła można zostawić wylosowane produkty.

4. Zakończyły się prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. Przemienienia Pańskiego. Bardzo dziękujemy za dotacje Urzędu Miejskiego w Gdańsku (90 tys. zł) oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (30 tys. zł), które pozwoliły nam dokończyć rozpoczęte kilka lat temu zadanie. Ten późnobarokowy ołtarz ten pochodzi z 1723 roku, w głównej kondygnacji ołtarza znajduje się późniejszy obraz przedstawiający Przemienienie Pańskie, jest to dzieło Alberta Renne, gdańskiego malarza, mieszkał przy ul. Szerokiej 8. W swojej twórczości nawiązywał do dzieł Rafaela.

5. W grudniu nie będziemy kwestować na rzecz prac w nawie południowej, kwesty wznowimy w styczniu.

6.  W zakrystii można nabyć świece wigilijne Caritas oraz poświęcone opłatki.

7. Po liturgii usłyszymy dwa utwory Jana Sebastiana Bacha: Preludium i fuga e-moll, nr katalogowy BWV 533 oraz Przygrywka chorałową „Nun komm der heiden Heiland” o nr katalogowy BWV 659.