W roku 2020 rozpoczął się wyjątkowy projekt konserwatorski przy papieskim umbraculum z Gdańska. […]

W roku 2020 rozpoczął się wyjątkowy projekt konserwatorski przy papieskim umbraculum z Gdańska. Regalium papieskie ufundowane zostało z okazji nadania kościołowi św. Mikołaja tytułu Bazyliki Mniejszej przez papieża Piusa XI w 1928 roku. Dzięki dotacji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozpoczęliśmy I etap długotrwałej i kosztownej konserwacji.

Stan zachowania obiektu wymagał pilnej interwencji konserwatorskiej. Jedwabny materiał był bardzo osłabiony i pokryty śladami obecności mikroorganizmów. Priorytetowym zadaniem prac konserwatorskich było zahamowanie procesów niszczenia, czyli dezynfekcja w komorze fumigacyjnej w Polskiej Akademii Nauk Biblioteka Gdańska oraz gruntowne oczyszczenie obiektu w pracowni konserwacji tkanin zabytkowych.

W pierwszym etapie powierzchnię umbraculum dokładnie oczyszczono z nawarstwień brudu, kurzu i grubego nalotu pleśni. Oczyszczanie mechaniczne prowadzono z jednoczesnym demontażem parasola na poszczególne części kroju – koniecznym do prawidłowego wykonania kolejnych zabiegów konserwatorskich. Ze względu na bardzo nietrwałe wybarwienie części czerwonych, proces prania wszystkich elementów żółtych i czerwonych musiał być przeprowadzony oddzielnie.

Dotychczas na mokro oczyszczono bryty czaszy parasola. Po zakończeniu procesu prania, kolejnym etapem prac będzie całościowe wzmocnienie obiektu – dublaż metodą klejową na nowe podłoże z jedwabiu technicznego.

Mamy nadzieję, że po zakończeniu konserwacji zabytek ten, wraz z zachowanym tintinnabulum, będzie jednym z ciekawszych obiektów naszego regionu