W naszym kościele zachowała się niezwykła pamiątka po nadaniu świątyni tytułu Bazyliki Mniejszej przez papieża Piusa XI w 1928 roku. Jest to tintinnabulum, czyli dzwoneczek na drzewcu, który stanowił w bazylikach rzymskokatolickich szczególny wyraz więzi świątyni z następcą Świętego Piotra.

Ostatnio udało się skompletować zabytek umieszczając dzwoneczek w pierwotnym miejscu.

Tintinnabulum wraz z umbraculum stanowi komplet, który miał służyć procesjom w przypadku wizyty Ojca Świętego w Gdańsku i naszym kościele, który przed wojną był jedyną świątynią rzymskokatolicką w śródmieściu Gdańska.