1.  Zapraszamy na rekolekcje o biblijnych spotkaniach ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Rekolekcje potrwają od poniedziałku 12 kwietnia do środy 14 kwietnia w ramach mszy św. o godzinie 19:00, po mszy św. konferencja. Rekolekcje poprowadzi o. Aleksander Koza.

2. W przyszłą niedzielę podczas kwesty będziemy prosić o materialne wsparcie prac, które w tym roku mają rozpocząć się w nawie południowej.

3.  Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce w sprawie biskupa seniora Sławoja Leszka Głódzia:

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań abp. Sławoja Leszka Głódzia w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich, oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją. W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego następujące decyzje:
1. Nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską.
2. Zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie archidiecezji gdańskiej.
3. Nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz „Fundacji św. Józefa”, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Warszawa, 29 marca 2021
Nuncjatura Apostolska w Polsce