20 lutego przypada rocznica śmierci bł. Julii Rodzińskiej w obozie Stutthof.

20 lutego przypada rocznica śmierci bł. Julii Rodzińskiej w obozie Stutthof. Tego dnia wraz z siostrami dominikankami byliśmy obecni w miejscu jej śmierci. 20 lutego 2021