1.Uzyskaliśmy wszystkie formalności administracyjne wymagane przed przystąpieniem do naprawy sklepień w nawie południowej. Ponieważ otrzymaliśmy także dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia remontu sklepień. Na podstawie analizy posiadanych informacji, otrzymanych wyników badań i pomiarów wykonanych „in situ” na obiekcie, otrzymanych wyników badań laboratoryjnych, wyników obliczeń statyczno-wytrzymałościowych oraz analizy ekspertyz technicznych i uzgodnień z urzędem konserwatorskim remont będzie polegał na wykonaniu od góry nowych żelbetowych sklepień do których podwieszone zostaną istniejące żebra ceramiczne. Na powierzchni wysklepek sklepiennych wykonane będzie wzmocnienie z siatki wykonanej z tworzywa sztucznego zatopionej w matrycy cementowej, modyfikowanej żywicą.

Zadaniem nowych, żelbetowych żeber będzie całkowite przejęcie ciężaru własnego istniejących sklepień ceramicznych i przeniesienie ich na filary w miejscach oparcia na murze. W miejscach intensywnie zarysowanych (od spodu i od dołu mur będzie wzmocniony za pomocą spiralnych prętów stalowych wykonanych ze stali nierdzewnej wklejonych na żywicę. Zabiegi te obejmą w pierwszym etapie 4 pola sklepienne, które są obecnie podparte. Prace przy sklepieniach wykonywane są jak pierwsze z uwagi na ich zły stan, natomiast wzmocnienie fundamentów filarów zaplanowano na następny rok.

Dziś zwracamy się z prośbą o pomoc finansową, aby zapewnić wkład własny do wspomnianej dotacji ministerialnej. Całość prac kosztować będzie ponad 800.000 zł, dotacja MKiDN wyniosła 580.000 zł, nasz wkład własny to ponad 220.000 zł.

Bracia kwestują przy wyjściu z kościoła, dziękujemy za Wasza pomoc.