Drodzy Siostry i Bracia,

w ostatnich tygodniach zostaliśmy jako polscy dominikanie skonfrontowani z bolesną prawdą, dotyczącą nadużyć popełnionych ponad dwadzieścia lat temu przez jednego z naszych braci z klasztoru wrocławskiego. Próbując dokładnie zbadać tamte wydarzenia, chcemy także rozliczyć się z innymi bolesnymi faktami, które mogły mieć miejsce w przeszłości. Nie chcemy biernie czekać i pozwolić, żeby ktoś, kto został zraniony przez naszych braci, był zmuszony do samotnej walki ze skutkami doznanej krzywdy.

 

Szczególnie zależy nam na ochronie najbardziej bezbronnych. Dlatego apelujemy o ujawnienie ewentualnych przypadków nadużyć popełnionych przez naszych braci wobec osób niepełnoletnich. Pokornie prosimy, aby osoby, które – w jakimkolwiek czasie – doznały krzywdy od naszych braci, zgłosiły to nam lub innym odpowiednim instytucjom, kościelnym czy państwowym, w jakikolwiek sposób: osobiście, telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

Jeśli ktokolwiek z pokrzywdzonych potrzebuje rozmowy i wsparcia – a zechce rozmawiać z dominikanami – na pewno zostanie przyjęty, wysłuchany i otrzyma pomoc. Wsparciem służyć będą także kompetentne osoby świeckie – kobiety i mężczyźni. Numery telefonów i inne szczegóły kontaktu można znaleźć na stronie internetowej Prowincji www.info.dominikanie.pl . Wszystkie zgłoszenia przekażemy także właściwym władzom kościelnym oraz organom ścigania, jeżeli okaże się to konieczne.

 

Na ten czas stawania przez nas, polskich dominikanów, w prawdzie polecamy się Waszej modlitwie. Będziemy Was informować o rezultatach naszych działań w specjalnych komunikatach.

Polska Prowincja Dominikanów

Wojciech Delik OP – delegat prowincjała ds. ochrony nieletnich

tel. kom. +48 535 142 884

e-mail: [email protected]

 

Magdalena Bogdan – delegatka prowincjała ds. ochrony nieletnich, psycholog

dyżur w każdą sobotę w godz. 9.00–13.00

tel. kom. +48 728 471 689

 

Zranieni w Kościele

Informacja: https://zranieni.info

Telefon wsparcia: 800 280 900 – w każdy wtorek w godzinach: 19–22

 

Fundacja św. Józefa

Tel.: 571 805 535 – wtorek 9.00-13.00 / środa 17.00-21.00 / czwartek 17.00-21.00

e-mail: [email protected]