1.  W poniedziałek zapraszamy na mszę św. roczną za zmarłych o godzinie 19:00, przed msza św. o godzinie 18:30 nabożeństwo różańcowe.

2.  We wtorek, 8 czerwca, zapraszamy na drugi koncert organowy z cyklu „Bliżej Bacha”, który współorganizujemy z Polską Filharmonią Bałtycką. Początek koncertu o godzinie 20:00, przy organach zasiądzie Maciej Zakrzewski. Wstęp wolny.

3. W piątek, o godzinie 20:00 w kaplicy św. Jacka odbędzie się msza św. dla par będących w związkach niesakramentalnych. Szczegóły na naszej stronie internetowej.

4. Na okres Jarmarku św. Dominika zaplanowaliśmy oprowadzanie po naszym kościele, które dedykujemy głównie turystom. W tym roku oprowadzać będziemy w języku polskim i angielskim. Jednak chcemy także stałym bywalcom naszego kościoła zaproponować zwiedzanie kościoła, szczególnie w kontekście nowych wiadomości pozyskanych w trackie prowadzonych badań i prac konserwatorskich. Dlatego w przyszłą niedzielę po mszach św. o godzinie 8:00, 10:00, 11:30 oraz 16:00 zapraszamy do zwiedzania naszego kościoła.

5. W najbliższych dniach rozpoczniemy naprawę sklepień w nawie południowej, obecnie trwa gromadzenie materiału oraz ostatnie ustalenia organizacyjne. W przyszłą niedzielę będziemy kwestować na ten cel.

6. Po zakończeniu liturgii usłyszymy improwizację na temat pieści „Panie, dobry jak chleb”.