1. Jutro, w poniedziałek, 4 lipca, na mszy św. wieczornej będziemy polecać zmarłych polecanych na kartkach wypominkowych. Przed mszą św. o godzinie 18:30 różaniec w intencji zmarłych.

2. W najbliższych dniach dzięki dotacji Miasta Gdańska rozpocznie się pierwszy etap konserwacji gotyckiego fresku w naszym prezbiterium. Konserwatorzy będą badać i oczyszczać tę największą zachowaną w mieście polichromię z rusztowania, które ustawione będzie po lewej stronie ołtarza głównego.

3. W piątek, 9 lipca, przypada rocznica śmierci ks. Magnusa Bruskiego, przedwojennego proboszcza naszej parafii, który w czasach Wolnego Miasta Gdańska był szykanowany za antynazistowską postawę, a w czasie wojny był opiekunem gdańszczan, którzy ucierpieli wskutek działań wojennych oraz uchodźców z Prus Wschodnich. On także uchronił nasz kościół przez zniszczeniem w marcu 1945 roku – ocaliwszy kościół i chroniących się w nim ludzi. Zmarł po zarażeniu się tyfusem od potrzebujących, którym pomagał. Wkrótce na elewacji klasztoru zostanie zamontowana tablica upamiętniająca tą wybitną postać gdańskiego Kościoła i naszego miasta.

4. Od 15 lipca w Ratuszu Głównego Miasta czynna będzie wystawa jubileuszowa powstała we współpracy Muzeum Gdańska i naszego Klasztoru z okazji 800-lecia przybycia dominikanów na ziemie polskie. Wystawa prezentować będzie zabytki naszego kościoła (także te nigdy wcześniej nie pokazywane publicznie) oraz obiekty z archiwów, bibliotek i muzeów z całej Polski. Już dziś zapraszamy do odwiedzenia wystawy. Zamknięcie wystawy czasowej nastąpi 14 listopada.