1. Zapraszamy osoby dorosłe, które chcą przyjąć sakrament bierzmowania. Kurs przygotowujący do przyjęcia tego sakramentu zacznie się w pierwszym tygodniu października i będzie trwał 8 tygodni (1 spotkanie na tydzień). Zgłoszenia prosimy kierować do 30 września do o. Jacka Truszczyńskiego przez stronę internetową

2. Natomiast dorosłych, którzy pragną przyjąć sakrament chrztu zapraszamy do katechumentau, czyli rocznego przygotowanie we wspólnocie do przyjęcia sakramentów Kościoła.

3. W sobotę, 25 września, odbędzie się pierwsze spotkanie duszpasterstwa dla osób anglojęzycznych. Spotkanie rozpocznie się mszą św. w kaplicy św. Jacka o godzinie 16:00. Prosimy o przekazanie tej informacji osobom, które mogą być zainteresowane.

4. Duszpasterstwo PostAkademickie zaprasza na weekendowy wyjazd duszpasterski na Kaszuby, zaproszone są osoby, które są już we wspólnocie, jak i te, które pragną dołączyć do Duszpasterstwa PostAkademickiego. Zapisy zakończą się za tydzień. Dostępne są ostatnie wolne miejsca.

5. W naszym kościele intensywnie toczą się prace konserwatorskie: naprawiane są sklepienia zamkniętej nawy południowej, prace na elewacji południowej oraz wieży kościoła, a także przy oknach w zakrystii i papieskim umbraculum. Prace są możliwe dzięki dotacjom, które udało się nam pozyskać na ten rok. Z uwagi na duże kwoty dotacji, także nasz wkład własny jest wysoki, dlatego prosimy o włączenie się w dzieło naprawy konstrukcji kościoła oraz zachowanie jego dziedzictwa przez pomoc w kweście, którą prowadzimy dziś po mszach świętych. Brakująca kwota to 149 tys. zł. Dziękujemy za każdą pomoc.