1. Zapraszamy na Dominikańska Szkołę Wiary, której gościem będzie neurobiolog z Uniwersytetu Gdańskiego – prof. Wojciech Glac. Wykład pt. „Mózg w zalewie bodźców” odbędzie się w środę, 17 listopada, o godzinie 19:45 w Czarnej Sali. Wszystkie szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej i profilu facebookowym klasztoru.

2. Po mszach św. zapraszamy do Czarnej Sali na wystawę prac Zbigniewa Hamanowicza pt. „Uroczyska”.

3. W zakrystii jest już dostępny kalendarz intencyjny na pierwsze półroczne 2022 roku.

4. W zakrystii dostępna są też nowa książka o. Ludwika Wiśniewskiego w promocyjnej cenie, kilkanaście egzemplarzy zostało podpisanych przez o. Ludwika.

5. Do końca roku zakończymy zaplanowane prace przy zabytkach znajdujących się we wnętrzu kościoła: gotycka polichromia w prezbiterium, XVII-wieczne epitafium Posseliusa, papieski parasol bazylikowy, XVIII-wieczny obraz Świętego Jacka, przywrócenie historycznego szklenia w zakrystii. A także kluczowe dla konstrukcji kościoła: prace konserwatorskie przy wieży kościoła i elewacji od strony ul. Świętojańskiej, spięcie szczytów bazyliki i naprawa spękanych sklepień w nawie południowej. Koszt całości tych prac to około 3 mln zł. Zdecydowaną większość finansujemy dzięki dotacjom. Jednak do każdej dotacji niezbędne są środki własne, dlatego kwestujemy na zgromadzenie wkładu własnego do tegorocznych dotacji. Bardzo prosimy o wsparcie naszych starań o otwarcie nawy południowej kościoła i zachowanie dziedzictwa tego miejsca. Brakująca kwota to jeszcze 120 tys. zł. Bracia kwestują przy wyjściu z kościoła.