1. Bardzo dziękujemy za troskę o nasz kościół i włączenie się w zeszłotygodniową kwestę. Do wkładu własnego zebraliśmy 8.680 zł, 10 dolarów kanadyjskich, przez ofiaromat 405 zł, suma przelewów wyniosła 15.230 zł. Dziękujemy za wszelką pomoc.

2. Od poniedziałku do czwartku sakrament pokuty będziemy celebrować od godziny 16:30. Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę. Także adoracja w kaplicy św. Jacka będzie rozpoczynała się o godzinie 16:30 zakończenie przed mszą św. wieczorna o godzinie 18:50.

3. Zapraszamy osoby dorosłe, które chcą przyjąć sakrament bierzmowania. Kurs przygotowujący do przyjęcia tego sakramentu zacznie się w styczniu i będzie obejmował 8 spotkań (1 spotkanie na tydzień). Zgłoszenia prosimy kierować do 31 grudnia do o. Jacka Truszczyńskiego.

4. W zakrystii dostępne są poświęcone opłatki oraz świece wigilijne.

5. 24 grudnia, w Wigilię, odprawimy dwie Pasterki, pierwsza odbędzie się o godzinie 22:00, druga o północy.

6. W ostatnią niedzielę roku, 26 grudnia, o godzinie 11:30 odbędzie się msza św. na zakończenie roku podczas, której duszpasterskie i finansowe podsumowanie roku.

7.  Po mszach świętych można nabyć kartki świąteczne wykonane przez dzieci, wychowanków sióstr dominikanek, mieszkających na terenie Białorusi, Ukrainy i Rosji. Na stoisku także domowe przetwory i pierniki, a także kalendarz-cegiełka na leczenie Marty Chrzan, ikonopisarki chorej na mukowiscydozę.