1. Jutro w krakowskim klasztorze dominikanów obrady rozpoczyna kapituła Polskiej Prowincji Dominikanów, bracia reprezentujący wszystkie wspólnoty naszej Prowincji będą debatować i decydować o najważniejszych wyzwaniach, które stoją przed polskimi dominikanami. Kapituła dokona także wyboru nowego prowincjała. Naszą wspólnotę reprezentują ojcowie Michał i Aleksander. Prosimy o modlitwę za braci zgromadzonych na kapitule.

2. W Przyszłym tygodniu, z okazji zbliżającego się dnia życia konsekrowanego, w naszym kościele będzie można nabyć świece wykonane przez mniszki z klasztoru w Grabowcu.

3. Przypominamy o obowiązku zachowania reżimu sanitarnego w kościele: dezynfekcji dłoni oraz zakrywaniu ust i nosa.