Zapraszamy na prezentację katalogu muzealnego, który powstał przy okazji dominikańskiej wystawy jubileuszowej w Muzeum Gdańska. 450-stronnicowy katalog prezentuje zabytki naszego klasztoru, także te niedostępne na co dzień.

Spotkanie z kurator wystawy dr Anną Frąckowską i autorem projektu gradficznego Piotrem Białasem odbędzie się w niedzielę, 27 lutego o godzinie 12:30 w Czarnej Sali.