Z radością informujemy, że kapituła naszego klasztoru podjęła decyzję i wybrała swojego przełożonego. Wybór zatwierdził ojciec prowincjał.

Cieszymy się, że ojciec Michał Osek przez kolejne trzy lata będzie przewodził Mikołajowej wspólnocie.

W najbliższy piątek, 25 lutego br., stary-nowy przeor obejmie swój urząd podczas tzw. instalacji. Polecamy Waszej życzliwości i modlitwie naszego przeora i wszystkich gdańskich kaznodziejów, abyśmy jeszcze bardziej potrafili być z Wami głosząc Wam nadzieję i radość Ewangelii.

W związku z instalacją przeora mszę św. konwentualną w piątek o godz. 12 odprawi prowincjał polskich dominikanów ojciec Łukasz Wiśniewski OP. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Paweł Koniarek OP, subprzeor in capite