1. Systematycznie w naszym kościele podejmujemy prace konserwatorskie, obecnie najwięcej energii poświęcamy ponownemu udostępnieniu nawy południowej kościoła po awarii konstrukcji, równolegle prowadzimy także inne prace przy zabytkach. W tym roku złożyliśmy kilkanaście wniosków dotacyjnych na prace konserwatorskie, które czekają na rozpatrzenie. Dziś będziemy kwestować, tak aby gromadzić środki do wkładu własnego. Bracia rozdają także ulotki naszej klasztornej Fundacji, której można przekazać 1% obowiązkowego podatku. Dziękujemy za wspólną troskę o Mikołaja i prosimy o wsparcie.