1. Dziękujemy za włączenie się w zeszłotygodniową kwestę na wkład własny do tegorocznych dotacji na prace konserwatorskie. Otrzymaliśmy 7,420 zł, przez ofiaromat 810 zł, suma przelewów na konto wyniosła 4.200 zł. Bardzo dziękujemy za Waszą troskę i pomoc!
2. Zapraszamy na prezentację katalogu muzealnego, który powstał przy okazji dominikańskiej wystawy jubileuszowej w Muzeum Gdańska. 450-stronnicowy katalog prezentuje zabytki naszego klasztoru, także te niedostępne na co dzień. Spotkanie z kurator wystawy dr Anną Frąckowską i autorem projektu graficznego Piotrem Białasem odbędzie się w przyszłą niedzielę, 27 lutego o godzinie 12:30 w Czarnej Sali.
3. W przyszłą niedzielę bracia studenci z Krakowa będą sprzedawali najnowszy numer pisma “Teofil”, który poświęcony jest tematowi naszego myślenia i mówienia o Bogu.
4. Wczoraj zakończyła się kadencja przeorska o. Michała Oska. W związku z tym kapituła naszej wspólnoty wybierze datę wyborów oraz w najbliższym czasie, zgodnie z tradycją naszego Zakonu, przystąpi do wyboru nowego przełożonego w demokratycznym głosowaniu. Dziękujemy ojcu Michałowi za posługę w Mikołaju. Prosimy o Was o modlitwę za nas na czas wyborów nowego przeora.
5. Po zakończeniu liturgii usłyszymy utwór Jana Sebastiana Bacha „Preludium i fugę e-moll”. Przy organach Paweł Jabłoniec.