W sobotę, 19 lutego, zakończy się Kapituła naszej Prowincji, z tej okazji odbędzie się wizyta mistrza Zakonu Kaznodziejskiego w Krakowie. Ojciec Gerard Timmoner III odbędzie spotkania z nowo wybranym prowincjałem, definitorami, a także z braćmi studentami.

Tego dnia na mszy św. konwentualnej kazanie wygłosi mistrz Zakonu, a po zakończeniu liturgii, dokona obrzędu rozesłania braci od grobu św. Jacka.

Ta msza święta będzie również rozpoczynać jubileusz 800-lecia przybycia dominikanów do Polski.

Na sobotnią liturgię o. Dawid Kusz skomponował specjalną „Mszę Jubileuszową”, którą wykona schola dominikańska.

Sobotnia liturgia będzie transmitowana na kanale YouTube Dominikanie Kraków.
https://www.youtube.com/watch?v=UuawJrQa-yk