1. W najbliższy piątek w kościele po mszy św. o godzinie 19:00 odbędzie się ekumeniczna modlitwa Taize. Zapraszamy na modlitwę kanonami Taize w intencji zakończenia wojny na Ukrainie.

2. Zapraszamy do włączenia się w przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego. Spotkanie organizacyjne dla służby liturgicznej odbędzie się w niedzielę, 20 marca, o godz. 18:00 w Czarnej Sali. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy do o. Rafała. Muzyków i instrumentalistów prosimy o kontakt z o. Piotrem.

3. Dominikańskie Duszpasterstwo Postakademickie we współpracy z Fundacją Malak przygotowuje transport potrzebnych rzeczy, które zostaną przewiezione w głąb ogarniętej wojną Ukrainy. Zapraszamy do włączenie się w zbiórkę. Z tyłu kościoła ustawiony jest kosz, do którego można wkładać: baterie do latarek, ciepłe skarpety, koce, powerbanki, leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, środki opatrunkowe, żywność o długim terminie przydatności. Kosz wystawiony jest przez cały tydzień. Dziękujemy z całego serca za wsparcie dla mieszkańców Ukrainy. Osoby, które pragną w inny sposób włączyć się w pomoc Ukrainie i uchodźcom lub przyjęły rodziny z Ukrainy mogą kontaktować się z korzystając z adresu e-mail: [email protected]

4. Dziś kwestujemy na rzecz wkładu własnych do dotacji na prace przy naszym zabytkowym kościele. Cieszymy się, że pozytywnie rozpatrzone zostały pierwsze złożone przez nas wnioski. Dotację w wysokości 200.000 zł na konserwację elewacji północnej w ramach programu ochrony zabytków Samorządu Województwa Pomorskiego. Finansowanie otrzymały także zadanie polegające na konserwacji jednego  z obrazów oraz konserwacji średniowiecznej płyty nagrobnej. Gromadzone w kwestach środki na wkład własny pozwalają nam przyjmować przyznane dotację i systematycznie prowadzić prace przy zabytkach naszego kościoła. Bieżące informacje z postępu prac zamieszczane są na profilu facebookowym klasztoru „Dominikanie Gdańsk”.  Bardzo dziękujemy za każde wsparcie, bracia kwestują przy drzwiach kościoła.

5. Komunikat Arcybiskupa Metropolity

W dniu 10 marca br. Ojciec Święty Franciszek mianował biskupa Zbigniewa Zielińskiego biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskup Zbigniew w czasie blisko siedmioletniego posługiwania jako biskup pomocniczy naszej archidiecezji odwiedził niemal wszystkie parafie, pełniąc w różnym wymiarze swoją pasterską misję. Bogate doświadczenie kapłańskie wyrażało się w jego wielkiej dyspozycyjności i gotowości do pełnienia posługi pasterskiej pośród wiernych wszystkich stanów, ku zbudowaniu tych, którzy z niej obficie korzystali.

Za tę posługę i budującą kapłańską postawę wszyscy serdecznie biskupowi Zbigniewowi dziękujemy i życzymy obfitości darów Bożych i mocy Ducha Świętego w nowej diecezji. Dziękujemy i otaczamy go modlitwą, aby z równie wielką skutecznością mógł posługiwać i przewodzić wspólnocie wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Zapraszam wszystkich wiernych na Mszę Świętą dziękczynną za posługę biskupa Zbigniewa w naszej archidiecezji do archikatedry oliwskiej 27 marca br. o godz. 18.00.

6. List Arcybiskupa Metropolity

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie, Drodzy w Chrystusie Siostry i Bracia!

Wojna w Ukrainie to niepojęty dramat miejscowej ludności. Już blisko  półtora miliona osób, zwłaszcza kobiet i dzieci, dla ratowania swojego życia przekroczyło granice Polski, aby tu szukać schronienia przed niszczycielskimi i śmiercionośnymi bombami. Modlimy się gorąco i prosimy dobrego Boga o ustanie wojny i o powrót pokoju w Ukrainie.
Modlitwie za Ukrainę towarzyszy wspaniałe świadectwo solidarności Polaków z Ukraińcami. Wyraża się ona na różne sposoby: w hojnych darach pieniężnych, w artykułach pierwszej pomocy oraz w otwieraniu domów parafialnych i domów rodzinnych na przyjęcie uchodźców. W parafiach naszej archidiecezji wierni ofiarowali dotychczas ok. 1.8 mln zł. Pieniądze
są systematycznie przekazywane do Caritas Polska. Część kwoty zostanie przeznaczona na zakup żywności, środków czyszczących i artykułów pierwszej pomocy. Blisko 130 wolontariuszy pracuje przy zbieraniu i sortowaniu darów, które przekazują wierni. Po odpowiednim przepakowaniu zostaną one przesłane na Ukrainę. Pierwszy TIR, nie licząc kilku mniejszych transportów, wyruszył
w drogę w ubiegłą środę. Następne są w przygotowaniu. Niektóre parafie organizują wysyłkę bezpośrednio na Ukrainę. Dzięki wspaniałej postawie wielu Polaków Ukraińcy trafiają do rodzin lub do miejsc, którymi dysponują parafie, zgromadzenia zakonne i instytucje charytatywne, również do diecezjalnych domów rekolekcyjnych. Na dzień dzisiejszy kilkuset uchodźców zostało już rozlokowanych w domach zakonnych i parafialnych. Jestem pod ogromnym wrażeniem tej wielkiej solidarności, za którą wszystkim z serca bardzo dziękuję. Wyrazy wdzięczności kieruję do gdańskiej Caritas za całościową koordynację pomocy oraz do jej wolontariuszy za przygotowywanie transportów z artykułami pierwszej pomocy dla Ukrainy.
Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że nawet jeśli wojna szybko by się zakończyła, ogrom zniszczeń nie pozwoli uchodźcom z Ukrainy na szybki powrót do własnych domów. Nasza pomoc musi mieć zatem charakter długofalowy. Dlatego bardzo proszę, by ona była dalej świadczona. Warto, aby rodziny, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy, były wspierane na różne sposoby przez swoich sąsiadów i bliskich. W ten sposób możemy również zadośćuczynić wielkopostnej jałmużnie względem potrzebujących. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za Wasze otwarte serca i gotowość do pomocy. Niech dobry Bóg Was wspiera i błogosławi.

+ Tadeusz Wojda SAC, Arcybiskup Metropolita Gdański