Dziękujemy za wspieranie naszych działań ratunkowych w nawie południowej oraz zachowania i promocji dziedzictwa gdańskiego klasztoru dominiknaów.

Prosimy uprzejmie o przekazanie 1% obowiązkowego podatku na cele naszej klasztornej Fundacji:

Fundacja Centrum św. Jacka
KRS 0000 214 749