W 2018 roku konserwacji poddany został  datowany na 1758 rok obraz  przedstawiający scenę wręczenia dominikanom aktu fundacyjnego przez księcia pomorskiego Świętopełka. […]

Wśród barokowych dzieł malarstwa cenne przykłady stanowią  obrazy w rozbudowanych, rzeźbionych ramach. W 2018 roku konserwacji poddany został  datowany na 1758 rok obraz  przedstawiający scenę wręczenia dominikanom aktu fundacyjnego przez księcia pomorskiego Świętopełka.

Lico obrazu i odwrocie zostały starannie oczyszczone. Następnie wykonano: konsolidację odspajających się łusek warstwy malarskiej, prostowanie krajek, reparację płótna, usuwanie werniksu, usuwanie wtórnych warstw malarskich wraz z kitami zachodzącymi na oryginał, przygotowanie obrazu do dublażu i wykonanie dublażu, uzupełnienie ubytków zaprawy i opracowanie faktury uzupełnień,  nałożenie werniksu retuszerskiego, naciągnięcie płótna na nowe krosna ruchome z klinami, uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej, aplikację werniksu końcowego.  W obrębie dekoracyjnej ramy obrazu wykonano: konsolidację i podklejanie odspajających się łusek zaprawy ramy wraz z opracowaniem pozłotniczym, oczyszczenie ramy, impregnację drewna, aplikację werniksu retuszerskiego, uzupełnienie ubytków zaprawy, uzupełnienie ubytków drewna, wzmocnienie ramy dodatkowymi elementami stolarskimi, scalenie kolorystyczne, aplikację werniksu końcowego.

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.