Prace konserwatorsko-restauratorskie objęły renowację neogotyckich skrzydeł drzwiowych wraz z okuciami i zawiasami oraz drewnianą ramę naświetla wraz z witrażem. […]

Prace konserwatorsko-restauratorskie objęły renowację neogotyckich skrzydeł drzwiowych wraz z okuciami i zawiasami oraz drewnianą ramę naświetla wraz z witrażem. W pierwszej kolejności renowacji poddano skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami, a następnie ramę nadświetla. Powierzchnie drewniane zostały oczyszczone z osadu i luźnych zanieczyszczeń, usunięto stare powłoki lakierobejcy oraz powłoki farby olejnej. Drewno pomalowano transparentną lakierobejcą oraz dodatkowo zabezpieczono lakierem wykańczającym. Po wykonaniu inwentaryzacji szklenia zdemontowano zarówno szybki wtórne jak i oryginalne. W efekcie przeprowadzonych prac w naświetlu zachowano najstarsze szybki XIX-wieczne. Zostały one poddane starannej konserwacji polegającej m.in. na oczyszczeniu powierzchni, scaleniu szybek spękanych, wykonaniu uzupełnień mniejszych ubytków. Duże ubytki, w tym  brakujące płatki rozety zostały uzupełnione barwionymi szybkami pochodzącymi z huty w Jaśle. W trakcie prac zdemontowano również współczesną fakturowaną taflę szkła ogrodowego od strony elewacji. Dla wzmocnienia konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania drewnianą ramę nadświetla dodatkowo ustabilizowano metalowym trójlistnym ramiakiem, którego kształt odpowiada rysunkowi rozety.