Prace konserwatorskie przy elewacji zachodniej wraz ze szczytem kościoła polegały na zabezpieczeniu i wzmocnieniu struktury murów kościoła. Ceglana elewacja kościoła została oczyszczona z zabrudzeń, zdezynfekowana, przeprowadzono wzmocnienie cegły i spoiny. Wykonano konieczne naprawy w obrębie szczytu. Wtórne nieestetyczne przemurowania zostały naprawione. Wykonano uzupełnienia cegły i spoiny. Wykonano rekonstrukcję brakujących ceramicznych elementów zdobniczych szczytów oraz rekonstrukcję elementów zdobniczych sterczyn – złoconych kul, gwiazdek i chorągiewek. Mur ceglany w miejscach pęknięć został naprawiony. Spływy uskoków przypór pokryto cegłą ceramiczną esówką mocowaną na zaprawę cementowo-wapiennej. Miejsca narażone na kontakt z wodą opadową zostały poddane zabiegowi hydrofobizacji. Jako zabieg końcowy wykonano miejscowe scalenia kolorystyczne jako zabieg estetyzujący i ujednolicający powierzchnię elewacji.

 

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Samorządu Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańska oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.