Prace konserwatorskie przy elewacji południowej zakrystii prowadzone były w 2020 roku równolegle z pracami przy elewacji zachodniej. Stanowiły one kontynuację prac elewacyjnych […]

Prace konserwatorskie przy elewacji południowej zakrystii prowadzone były w 2020 roku równolegle z pracami przy elewacji zachodniej. Stanowiły one kontynuację prac elewacyjnych rozpoczętych w 2019 roku. Podjęte prace polegały na zabezpieczeniu i wzmocnieniu struktury murów kościoła. Ceglana elewacja zakrystii kościoła została oczyszczona z zabrudzeń, zdezynfekowana. Następnie przeprowadzone zostały konieczne wzmocnienia cegły oraz zabytkowej spoiny oraz ich uzupełnienia. Wtórne i nieestetyczne przemurowania zostały naprawione. Miejsca najbardziej narażone na kontakt z wodą opadową zostały pokryte preparatem zabezpieczającym. Wykonano miejscowe scalenia kolorystyczne cegły jako zabieg estetyzujący i ujednolicający powierzchnię elewacji.

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.