Prowadzone w 2021 roku prace konserwatorskie przy elewacji wieży kościoła stanowiły kontynuację prac elewacyjnych rozpoczętych w 2019 roku. […]

Prowadzone w 2021 roku prace konserwatorskie przy elewacji wieży kościoła stanowiły kontynuację prac elewacyjnych rozpoczętych w 2019 roku. Wykonane prace polegały na zabezpieczeniu i wzmocnieniu struktury murów kościoła oraz wyeksponowaniu jej wartości architektonicznych, artystycznych i historycznych. Ceglana elewacja wieży kościoła zostanie oczyszczona z zabrudzeń, zdezynfekowana. Zostały przeprowadzone w miejscach koniecznych wzmocnienia cegły, zabytkowej spoiny i historycznych warstw tynku, a następnie  niezbędne naprawy muru, uzupełnienia ubytków cegły i spoiny oraz uzupełnienia miejsc tynkowanych. Elementy metalowe zostały oczyszczone mechanicznie z luźnych produktów korozji i pokryte warstwą zabezpieczającą oraz farbą nawierzchniową. Wykonano miejscowe scalenia kolorystyczne cegły jako zabieg estetyzujący i ujednolicający powierzchnię elewacji.

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Gminy Miasta Gdańska.