W 2021 roku wykonane zostały badania konserwatorskie oraz prace konserwatorsko-restauratorskie przy gotyckiej polichromii ściennej w prezbiterium kościoła. […]

W 2021 roku wykonane zostały badania konserwatorskie oraz prace konserwatorsko-restauratorskie przy gotyckiej polichromii ściennej w prezbiterium kościoła. Datowanie malowidła przedstawiającego tematykę pasyjną określa się na ok. 1430 r. Prostokąt kompozycji o powierzchni niemalże 48 m2 jest zamknięty bordiurą, w której pierwotnie znajdowała się inskrypcja. Niestety dzisiaj nie jest już ona dla nas czytelna poza pojedynczymi literami.

Prace konserwatorsko-restauratorskie zostały poprzedzone specjalistycznymi badaniami konserwatorskimi mającymi na celu jak najpełniejsze rozpoznanie struktury malowidła i zakresu późniejszych ingerencji. Po ustawieniu rusztowań i wstępnym oczyszczeniu z brudu powierzchniowego wykonano m.in. obrazy w technice reflektografii w UV, fluorescencji wzbudzanej ultrafioletem, w zakresie światła widzialnego VIS i w technice reflektografii w bliskiej podczerwieni oraz pobrano próbki w celu identyfikacji zastosowanych do wykonania polichromii pigmentów oraz spoiw. Prace konserwatorsko-restauratorskie polegały na oczyszczeniu powierzchni malowidła z brudu i kurzu, usunięciu zacieków i zachlapań oraz zabezpieczeniu powierzchni malowidła poprzez wzmocnienie, podklejenie pęcherzy tynku, podklejenie łuszczącej się warstwy malarskiej. Wykonano również miejscowe wyrównanie starych kitów, zeszlifowanie podbarwionej pobiały pokrywającej stare kity oraz uzupełnienie ubytków tynku, wymianę starych i zdezintegrowanych uzupełnień.

 

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Gminy Miasta Gdańska.