Prace polegające na wykonaniu przeciwwilgociowej pionowej izolacji fundamentów w części północnej i zachodniej kościoła […]

Prace polegające na wykonaniu przeciwwilgociowej pionowej izolacji fundamentów w części północnej i zachodniej kościoła stanowiły pierwszy etap prac izolacyjnych. Po częściowym rozebraniu nawierzchni dziedzińca oraz alejki klasztornej i odkopaniu fundamentów oczyszczono i zdezynfekowano powierzchnię muru, a następnie uzupełniono ubytki spoinowania i cegieł. Na tak przygotowaną powierzchnię naniesiono warstwy izolacji.

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Gminy Miasta Gdańska oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.