W 2021 roku przystąpiono do jednego z najważniejszych dla bezpieczeństwa konstrukcji kościoła i najbardziej wymagającego pod względem technologicznym zadania. Wykonano pierwszy etap naprawy uszkodzonych sklepień w nawie południowej kościoła. […]

W 2021 roku przystąpiono do jednego z najważniejszych dla bezpieczeństwa konstrukcji kościoła i najbardziej wymagającego pod względem technologicznym zadania. Wykonano pierwszy etap naprawy uszkodzonych sklepień w nawie południowej kościoła. Objęła ona cztery najbardziej zniszczone przęsła (przęsła I-IV).  Zadanie polegało na naprawie uszkodzonych, ceramicznych sklepień i wykonaniu nowych żelbetowych żeber na górnej powierzchni sklepienia, do których podwieszone zostało istniejące sklepienie. Wykonane prace stanowią istotny krok ku zabezpieczeniu konstrukcji kościoła oraz przywróceniu użytkowania nawy południowej.

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.