Ceglana elewacja kościoła została oczyszczona z zabrudzeń, przeprowadzone zostały konieczne wzmocnienia cegły, zabytkowej spoiny i historycznych warstw tynku[…]

Prowadzone w 2021 roku prace konserwatorskie przy elewacji południowej korpusu nawowego stanowiły kontynuację prac elewacyjnych rozpoczętych w 2019 roku. Prace w tym roku prowadzone były równolegle na elewacji wieży.

Ceglana elewacja kościoła została oczyszczona z zabrudzeń, przeprowadzone zostały konieczne wzmocnienia cegły, zabytkowej spoiny i historycznych warstw tynku, a następnie konieczne naprawy muru, uzupełnienia ubytków cegły i spoiny oraz uzupełnienia miejsc tynkowanych. Mur w miejscach pęknięć został naprawiony. Elementy metalowe wzmacniające mur poddano oczyszczeniu z luźnych produktów korozji.  Ich powierzchnię pokryto warstwą zabezpieczającą oraz farbą nawierzchniową. W przypadku kilku zawłok konieczne było wykonanie w ich obrębie uzupełnień. Jako zabieg estetyzujący i ujednolicający powierzchnię elewacji wykonano miejscowe scalenia kolorystyczne cegły.

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.